Oferowane przez nas produkty posiadają wszelkie wymagane aprobatytechniczne i stosowne certyfikaty.

Proponujemy co miesięczny serwis klimatyzatorów obejmujący:

 • Czyszczenie filtrów parownika
 • Czyszczenie skraplacza
 • Sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
 • Sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • Sprawdzenie sterownika
 • Pomiar temperatury na wlocie do parownika
 • Pomiar temperatury na wylocie z parownika
 • Czyszczenie parownika
 • Sprawdzenie drożności odpływu skroplin

oraz 2 razy w roku przegląd gruntowny obejmujący:

 • Czyszczenie filtrów parownika
 • Czyszczenie skraplacza
 • Pomiar ciśnienia ssania
 • Sprawdzenie skraplacza ze względu na uszkodzenia i korozje
 • Pomiar ciśnienia sprężania
 • Sprawdzenie szczelności połączeń freonowych
 • Sprawdzenie połączeń elektrycznych
 • Pomiar prądu przy obciążeniu
 • Sprawdzenie sterownika
 • Pomiar temperatury na wlocie do parownika
 • Pomiar temperatury na wylocie z parownika
 • Czyszczenie parownika
 • Sprawdzenie drożności odpływu skroplin