Zrealizowaliśmy obiekt użyteczności publicznej w którym znalazło się wiele instalacji technicznych niezbędnych do prowadzenia badań naukowych.

Realizacja obiektu obejmowała:

  1. Dostawę 12 central wentylacyjnych wraz z kompletną automatyką obiektową specjalnie dostosowaną do zadań realizowanych na obiekcie.
  2. Wykonanie instalacji filtrowentylacji na 19 stanowisk roboczych o maksymalnej wydajności szczytowej 25000m3/h.
  3. Montaż klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach laboratoriów.
  4. Montaży wieży chłodniczej.
  5. Montaż agregatów chłodniczych do central wentylacyjnych.
  6. Montaż instalacji klimatyzacji w systemie VRF oraz monosplit.