Zakres prac obejmował wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji biurowca oraz hali produkcyjnej. W zakresie inwestycji dostarczono, zamontowano:

  1. Agregaty chłodniczej w formie systemu VRF, skraplaczy do central wentylacyjnych oraz układu chłodzenia hali produkcyjnej o sumarycznej mocy ok. 250kW. Łącznie zainstalowano 15 skraplaczy w konfiguracjach mono oraz połączonych.
  2. Centrale wentylacyjne wraz z kompletną automatyką, 3 sztuki z funkcją nawilżania oraz chłodzenia, o łącznym wydatku 9500 m3/h
  3. Wentylatory dachowe, 34sztuki w wykonaniu normlanym oraz ATEX
  4. Układ detekcji wodoru