Terminowość, rzetelność oraz usatysfakcjonowany inwestor, elementy te pozwalają nam na dalszy dynamiczny rozwój i budowanie trwałych relacji biznesowych.

Zarząd firmy Drutex S.A. powierzył nam rozbudowę kolejnego etapu planu inwestycyjnego Drutex S.A. związanego z budową Europejskiego Centrum Stolarki.

W wyniku inwestycji powiększono powierzchnię produkcji o ok 22 000 m2 oraz wybudowano pomieszczenia socjalne dla pracowników.

Zakres realizacji obejmował:

  1. Dostawę i montaż wraz z rozbudową układu BMS dla 11 central wentylacyjnych o łącznym wydatku ok 80000m3/h
  2. Dostawę i montaż układów technicznych lini hartowania szyb oraz trafostacji
  3. Przygotowanie instalacji lini okleinowania profili
  4. Układy chłodzenia pomieszczeń technicznych o mocy 70kW