Wybórpomiędzy ogrzewaniem a chłodzeniem?

Elastycznośći moc przy niewielkich wymiarach

Elastycznośćto podstawowa cecha urządzeń City Multi. Szeroka gama jednostekwewnętrznych w połączeniu z łatwą w projektowaniui wykonaniu instalacją chłodniczą sprawia, że system możnadopasować do każdego układu pomieszczeń.

Dojednego obiegu chłodniczego można podłączyć do 32 urządzeńwewnętrznych w zależności od systemu Y-STANDARD, BIG Yczy SUPER Y. Poszerza to opcje projektowe, pozwalając klimatyzowaćduże budynki w sposób strefowy.

Doskonałość ekonomiczna w klimatyzacji

SystemR2 umożliwia jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń. BCController obsługuje od 4 do 16 urządzeń wewnętrznychza pomocą jednego agregatu zewnętrznego i instalacjidwururowej. Automatyczne przełączanie pomiędzy chłodzeniem iogrzewaniem, w zależności od ustawionej temperatury,ułatwia obsługę i zapewnia najbardziej komfortowe warunkiotoczenia.

SystemWR2 działa na takiej samej zasadzie jak R2. Jest jednakjedynym tego typu systemem na świecie z agregatamizewnętrznymi chłodzonymi wodą. SystemWR2 jest szczególnie polecanydo wysokich budynków.