W dobie globalnego trendu oszczędzania energii wiele firm prowadziszeroko zakrojone badania i wdrożenia energooszczędnych rozwiązańi urządzeń.

Jednymi z takich urządzeń, które służąoszczędzaniu energii są rekuperatory energii cieplnej/chłoduodzyskujące ją z powietrza wentylacyjnego. W technice systemówwentylacyjno-klimatyzacyjnych stosowanych jest co najmniej kilkarozwiązań i typów urządzeń odzyskujących energię zpowietrza.

KNB System oferuje na rynek polski 9 modelicentral rekuperacyjnych serii Lossnay z wymiennikami krzyżowymiprodukcji firmy MITSUBISHI ELECTRIC oraz rekuperator ścienny tegosamego producenta. Centrale rekuperacyjne pracują w zakresiewydajności powietrza 120÷2000m3/h natomiast rekuperator mawydajność 105m3/h.

Urządzenia te charakteryzują sięwyjątkowo niskim poziomem emisji hałasu od 21dB(Å).

Inną,niespotykaną u innych producentów cechą tych rekuperatorów jestmożliwość przekazywania wilgoci pomiędzy powietrzem zewnętrznymi zużytym, wywiewanym. Jest to możliwe dzięki elementom wymiennikakrzyżowego wykonanym ze specjalnie preparowanego papieru. Tatechnologia pozwoliła na wykonanie tych rekuperatorów bez tacekociekowych oraz bezpieczną i efektywną ich pracę do temperaturpowietrza zewnętrznego -100C.