Są to rozwiązania układów klimatyzacji typu split, które możnanazywać systemowymi, szczególnie te z grupy supermultisplit. Wsystemach multi- do jednej jednostki zewnętrznej można podłączyćmaksymalnie do 8-miu jednostek wewnętrznych różnego typu, wzależności od wskazówek inwestora, przeznaczenia pomieszczeniaoraz wymaganych warunków termodynamicznych i budowlanych.

Równomierny rozkład temperatury

Jednoczesna praca do 4-ech jednostekwewnętrznych pozwala na optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniu.Dotyczy to również pomieszczeń o nietypowej aranżacji gdziewystępują przeszkody w rozprowadzeniu strumienia powietrza przy pomocyjednej jednostki wewnętrznej.

Kombinacje jednostek wewnętrznych

Możliwe są zestawienia jednostekwewnętrznych:

  • jednakowa wydajność, ten sam typ urządzeń
  • jednakowa wydajność, różne typy urządzeń

Dzięki podłączeniu różnych typów urządzeńdo jednej jednostki zewnętrznej możliwe jest dopasowanie się do aranżacjiarchitektonicznej pomieszczenia. Warunkiem koniecznym w takimprzypadku jest zachowanie różnicy poziomów pomiędzyjednostkami wewnętrznymi poniżej 1m.

Automatyczne adresowanie

Sposób podłączenia układu pozwala na brakkonieczności adresowania jednostek wewnętrznych. Daje to oszczędnośćczasu przy montażu systemu.

Oszczędność przestrzeni

Zastosowanie jednej jednostki zewnętrznejpodłączonej do kilku wewnętrznych ogranicza zapotrzebowanie na ilość miejsca nazewnątrz wymaganą do montażu agregatów. Mniejszailość agregatów skutkuje również mniejszym hałasem generowanym nazewnątrz.

Schemat układu

Wszystkie jednostki wewnętrzne sterowane sątylko z jednego pilota. Cały układ działa na podstawie jednejtemperatury wiodącej w systemie (wybór przy montażu):

  • temperatura mierzona na jednostce, do którejpodłączony jest pilot
  • średnia temperatura z wszystkich urządzeńw systemie
  • temperatura na pilocie

W układzie multi serii Mr.Slim nie jest możliwa indywidualna, niezależna praca jednostekwewnętrznych podłączonych do tej samej jednostkizewnętrznej.

Wydajnośćtych systemów jest regulowana poprzez zmienną wydajność czynnikachłodniczego sterowaną układem inwerterowym w napędzie sprężarki.W tej grupie urządzeń znajdują się systemy wyposażone w unikalnyukład sterujący , nazwany BC-Controler, który w 2-rurowym obiegufreonowym pozwala na jednoczesne chłodzenie i grzanie poszczególnychpomieszczeń. Jest to system o wyjątkowych możliwościach tworzeniakomfortu cieplnego w pomieszczeniach przy niespotykanychmożliwościach oszczędzania energii, a zatem minimalizacji kosztóweksploatacji.

O bardzo szerokich i różnorodnychmożliwościach stosowania tych systemów świadczą również takieparametry jak maksymalna długość instalacji wynosząca do 400 mprzy maksymalnej różnicy wysokości sięgającej 50 m.