Systemy i urządzenia klimatyzacji precyzyjnej przeznaczone są dozastosowań o specjalnych wymogach termodynamicznych uzdatnianiapowietrza w pomieszczeniach technicznych. Z dużą dokładnościąregulowane są takie parametry powietrza wewnętrznego jaktemperatura i wilgotność względna oraz uzyskiwany jest bardzowysoki stopień jego czystości.

W tej grupieklimatyzatorów znajdują się również urządzenia przeznaczone dlaprzemysłu telekomunikacyjnego lecz dla nich wymagania dotyczącedokładności stabilizowanych parametrów są nieco łagodniejsze.

Wnaszej ofercie posiadamy bardzo szeroką i różnorodną tego typuurządzeń produkcji firmy Klimor. Są to urządzenia najwyższejjakości o praktycznie nieograniczonych możliwościach zastosowań.Większość z modeli posiada opcję free cooling (swobodnechłodzenie) gwarantującej ich wysoką, eksploatacyjną efektywnośćenergetyczną. Ze względu na konieczność zapewnienia pełnejniezawodności niektóre urządzenia posiadają podwójne zasilanieoraz podwójny układ chłodniczy. Imponujący zakres oferowanychzamyka się w zakresie 2,5÷101,4 kW.

Układy chłodniczetych urządzeń są zasilane z agregatów wody lodowej lub są typubezpośredniego odparowania.