Urządzenia split klimatyzacji kanałowej, zwane często minicentralami klimatyzacyjnymi, są głównym podzespołem układówumożliwiających dystrybucję schłodzonego lub ogrzanego powietrzapoprzez kanały powietrzne (przeważnie elastyczne, termoizolowanetypu flex) doprowadzające je do pomieszczeń. Te urządzenia sąprzeznaczone do montażu w przestrzeni międzystropowej lub wspecjalnej obudowie(n.p. karton gips).

Powietrze możebyć dostarczane do pomieszczeń poprzez różnego rodzajunawiewniki. W przypadku konieczności zastosowania dłuższychkanałów rozprowadzenia powietrza są dostępne jednostki opodwyższonym sprężu dyspozycyjnym dzięki zastosowaniuwysokowydajnych wentylatorów nadmuchowych. Ta grupa urządzeńklimatyzacyjnych ma możliwość częściowego zasysania powietrzazewnętrznego.

Mogą współpracować z rekuperatorami energiicieplnej/chłodniczej w cyklu wymiany powietrza wewnętrznego izewnętrznego gwarantując tym samym poprawę komfortu wpomieszczeniach ale również pracę energooszczędną. Kilka typówtego rodzaju urządzeń produkcji MITSUBISHI ELECTRIC jest w naszejofercie handlowej, w tym także energooszczędne posiadające systeminwerterowy.

KNB System oferuje takie urządzenia wwersji chłodzącej i chłodząco-grzejącej w zakresach mocychłodniczych 2,2 ÷ 28,0 kW, w tym seria o podwyższonym sprężudyspozycyjnym.