To odbiorniki chłodu lub ciepła z wymuszoną wymianą poprzezzainstalowany w nim wentylator, stąd zwane coraz częściej (isłusznie) klimakonwektorami a niekiedy wentylokonwektorami. Poprzezzastosowanie w tych urządzeniach prostej automatyki oraz regulowaneji kontrolowanej wymiany ciepła/chłodu w pomieszczeniach możliwejest uzyskanie zadanych i żądanych przez użytkownika parametrówpowietrza w pomieszczeniu.

Produkowane klimakonwektorysą bardzo często podobne z wyglądu jak również gabarytowo dojednostek wewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych typu split, stądteż ich nazwy są takie same, a więc podstropowo-przyścienny(najczęściej stosowany), naścienny, kasetonowy it.p. Produkowanesą również te urządzenia bez obudów dla użytkowników, którzysami planują go obudować zgodnie z własnym gustem i wystrojemwnętrza. W niektórych rozwiązaniach klimakonwektorów istniejemożliwość doprowadzenia powietrza zewnętrznego.

Wtej dziedzinie techniki naszym niezrównanym partnerem jest firmaGalletti, która produkuje wszystkie typy klimakonwektorów (33modele) o niespotykanym zakresie mocy od 1,15 do 18,3 kW.