Inaczej, po polsku zwane agregatami lubwytwornicami wody lodowej. Urządzenia są źródłami chłodu wdwuobiegowych systemach chłodniczych czy też mroźniczych. Wpodstawowym, freonowym układzie chłodniczym wytwarzany jest chłódlub ciepło (w cyklu pracy jako pompa ciepła) a następnie poprzezukład hydrauliczny transportowany jest do odbiornika ciepła lubchłodu. Czynnikiem obiegowym w układach hydraulicznych są solanki,a w zastosowaniach w klimatyzacji jest to wodny roztwórglikolu.

Skraplacze obiegów freonowych chłodzone sąpowietrzem lub wodą, którą jako darmowe ciepło odpadowe możnaracjonalnie zagospodarować.

Wsystemach klimatyzacyjnych wytwornice wody lodowej stosowane sągłównie w dużych instalacjach klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wktórych poprzez obieg wtórny (hydrauliczny) zasila nagrzewnice lubchłodnice kanałowe.