Potrzeba sterowania jest nadrzędna dla zoptymalizowania wydajności każdego systemu klimatyzacji oraz zminimalizowania kosztów eksploatacji. Mitsubishi Electric oferuje szeroki zakresopcji sterowania zaspokajających te potrzeby.

Obsługa klimatyzatora bez właściwego systemu sterowania możeokazać się kosztowna. Dlatego ważne jest aby każdy system zostałpoprawnie zdefiniowany pod względem wymaganego poziomu sterowania.Mitsubishi Electric oferuje szeroką gamę sterowników, które możnadostosować do większości specjalnych wymogów klienta. Dobresterowniki przynoszą korzyści niezależnie od wielkościinstalacji. Urządzenia klimatyzacyjne muszą być dostosowane dowielu czynników jak: różne rozmiary pomieszczeń, stopieńużytkowania i ilość użytkowników, zmiany klimatu, wyposażenieelektryczne, oświetlenie... itd. Dlatego, niezależnie od zastosowania, optymalne sterowanie systememklimatyzacji jest istotne i pozwoli uzyskać niezmienne, komfortowe warunki, co z kolei jestgwarancją oszczędności energii i obniżenia kosztów.

Stopień zróżnicowania

Niewłaściwe sterowanie spowoduje spadek efektywności systemuklimatyzacji. Każde odchylenie systemu od żądanej temperatury może przyczynić się do5% wzrostu kosztów zużycia energii. Wybierz jedną z wielu opcji sterowania oferowanychprzez Mitsubishi Electric, dla zapewnienia pracy zgodnej z oczekiwaniami ijednocześnie osiągnięcia optymalnego poziomu jej kontroli.

Im prościej, tym lepiej

Dzięki szerokiej gamie wszechstronnych systemów sterowaniadostępnych w ofercie Mitsubishi Electric, projektowanie i montaż systemów klimatyzacjistały się prostsze. Od prostego pilota po system G50 – pełna kontrola klimatyzacji.

W systemach i urządzeniach klimatyzacyjnych produkcji MITSUBISHIELECTRIC stosowane są różnego rodzaju układy automatyki i sterowania.

W grupie urządzeń klimatyzacyjnych serii M z inwerteramizastosowano sterowanie typu A-control służący komunikacji pomiędzyagregatem zewnętrznym i jednostką lub jednostkami wewnętrznymi.Natomiast jednostki wewnętrzne mogą być wyposażone w dwatypy interfejsów komunikacyjnych, przy czym interfejs SystemuM-Net jest również przeznaczony dla systemów serii CityMulti.

Ponadtodla urządzeń serii CityMulti przygotowane jest wielowariantowy system sterowania typu M-Netz różnymi rodzajami sterowników, czujnikiem podczerwieni,wyłącznikiem i sterownikiem grupowym oraz indywidualnym isystemowym programem tygodniowym.

Systemyklimatyzacyjne serii CityMulti pracujące w systemie M-Net wyposażone są w nowej generacji centrale centrale sterowniczeG-50A lub G-50M z funkcjami internetowymi WEB. Przeznaczone sązarówno do systemów dużych, do 50. jednostekwewnętrznych w 50. grupach jak również i małych. M-Netmożna łatwo podłączyć do systemu BMS poprzez interfejsprotokołu LonWorks®. Interfejsmoże zarządzać grupą do 50-ciu jednostek wewnętrznych.